Published News

ג'ואל אלון – הפרוייקט שיזין את העולם

http://charliewbah385.image-perth.org/g-wl-lwn-hprwyyqt-syzyn-t-hwlm-1

תעשיות ביטחוניות של המאה ה-21 במשך שנים רבות, מובילה חברת אלתא, מבית התעשייה האווירית, את מערכות הנשק של המחר. גואל אלון, אשר כיהן כבכיר באלתא במשך שנים רבות, הוביל כמה מהפיתוחים המרגשים והמשמעותיים ביותר והוביל