Published News

Phát biểu tốt nghiệp xúc động của nữ sinh Mỹ nhắn gửi ba mẹ là nông dân di trú

http://r9jajzz465.nation2.com/phat-bi7875u-t7889t-nghi7879p-c7843m-2737897ng-c7911a-n7919-sinh-du-h7885c-m

Brenda kể lại rằng cha mẹ Brenda hàng ngày làm công việc thu hoạch dâu tây, dưa chuột và khoai lang dưới khí hậu nắng nóng. Tôi được tiếp thêm động lực từ đôi bàn tay mẹ đang ngày càng chai sạn sau nhiều năm làm