อุปกรณ์คุ้มครองร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับเพลิงใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ

https://xsfc.bloggersdelight.dk/2023/01/27/wasduupkrnchuengsaamaarthkhumkhrngpkpngupkrnthiiaichsamhrabdabaifsukhphaaphthiidii/

เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งสามารถคุ้มครองเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้สำหรับดับเพลิงสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง