อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับไฟใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับไฟชนิดผ้าใบ

http://vkjp304.tearosediner.net/x-pk-rn-sng-samarth-khm-khrxng-x-pk-rnthchi-sa-h-rbdb-phe-lng-skh-phaph-ra-ngkayth-sm-brn-khaeng-raeng

เครื่องใช้ไม้สอยที่สามารถป้องกันเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดับไฟสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง