0
Như bạn đã thấy trên mỗi cửa hàng đều có một mức giá khác nhau và giá piano điện casio cdps100 ở Việt thương lại có sự chênh lệch hơn so với các shop khác bởi: Việt thương là nhà phân phối bán sỉ & giá sẽ áp dụng

Comments